Dokumenty do pobrania

UWAGA !  W dniu 24 października  2017 roku nastąpiła aktualizacja Regulaminu.  Zamieszczona poniżej wersja jest aktualna.

Regulamin POWES aktualizacja 24 października 2017 w wersji pdf

Dokonano następujących zmian:

§18 punkt 3

§18 punkt 4

§18 punkt 9

§18 Punkt 11 podpunkt b

§19 punkt 15

§19  punkt 17

§21  Punkt 11

Dodano następujące wpisy:

§ 21 punkt 9 dodano podpunkt f

Załączniki: dodano załącznik 11 f

 

UWAGA AKTUALIZACJA 10 listopad 2017. Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle informuje:

w związku z aktualnym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r. , wysokość wsparcia finansowego w Projekcie POWES na stworzenie jednego miejsca pracy od dnia  10 listopada 2017 r. wynosić będzie 25 533,54 . Maksymalna kwota dotacji na utworzenie 5 miejsc pracy wyniesie 127 667,70 zł.

Załączniki do regulaminu POWES:

Nazwa dokumentu WORD PDF
Załącznik nr 1-Formularz osoby fizyczne Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1a-Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym w ramach dotacji Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1b - Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP Pobierz  Pobierz
Zalącznik nr 1c- Oświadczenie osoby zarejestrowanej w PUP jako poszukującej pracy O pozostawaniu bez zatrudnienia. Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1d - Oświadczenie osoby ubogiej pracującej. Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1e - Oświadczenie uczestnika/ uczestniczki projektu dotyczące ochrony danych osobowych. Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1f-Opis przedsięwzięcia. Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1g karta oceny formalnej i merytorycznej Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1h  Oświadczenia o braku zakazu dostępu do środków publicznych Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 1i Zaświadczenie o zamieszkaniu Pobierz Pobierz
Załącznik nr 1 j Oświadczenie w podniesiemiu wiedzu w zakresie ES Pobierz Pobierz
Załącznik nr 1 k Oświadczenie dotyczące 3 subregionu województwa Podkarpackiego Pobierz Pobierz
Załącznik nr 1.1 Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej Pobierz Pobierz
Załącznik nr2  Formularz osoby prawnej Pobierz  Pobierz
Załącznik nr 3a Formularz osoby prawnej - istniejące PS wraz z załacznikami. Pobierz  Pobierz
Załącznik 3a 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz xls  
Załącznik 3a 2 Informacja i uzyskanej pomocy de minimis Pobierz Pobierz
Załącznik 3a 3 Oświadcznie PS tworzącego nowe miejsce pracy Pobierz Pobierz
Załącznik nr 3b Formularz uczestnika delegowanego przez PS Pobierz Pobierz
Załącznik nr 4 Porozumienie zawiązujące grupę inicjatywną osób fizycznych/prawnych  Pobierz Pobierz
Załącznik Nr 10 - WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO  MIEJSCA PRACY W ISTNIEJĄCYM PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM Pobierz Pobierz
Załącznik  10 a – Biznesplan Pobierz Pobierz
Załącznik  10 b - Harmonogram rzeczowo finansowy Pobierz Pobierz
Załącznik  10 c -  Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz XLS  
Załącznik 10 d - Informacja o otrzymanej pomocy de minimis Pobierz Pobierz

Załącznik 11 - Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego,

Pobierz Pobierz
Załącznik  11a – Biznesplan Pobierz Pobierz
Załącznik  11b - Harmonogram rzeczowo finansowy Pobierz Pobierz
Załącznik  11c -  Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz XLS  
Załącznik  11d - Informacja o otrzymanej pomocy de minimis Pobierz Pobierz
Załącznik 11 e – Oświadczenie PES przekształcanego w PS Pobierz Pobierz
Załącznik  Nr 11 f Oświadczenie PS tworzącego nowe miejsca pracy Pobierz Pobierz
Załącznik nr 12 Regulamin Komisji Oceny Projektów Pobierz Pobierz
Załącznik nr 13 Karta oceny formalnej Pobierz Pobierz
Załącznik nr 14 Karta oceny merytorycznej Pobierz Pobierz
Załącznik nr 15 Umowa oprzyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społeczynym. Pobierz Pobierz
Załącznik nr 18 Wzór weksla Pobierz Pobierz
Załącznik nr 19  Wzór deklaracji wekslowej Pobierz Pobierz
Załącznik nr 21 Oświadczenie VAT Pobierz Pobierz
Załącznik nr 22 Formularz zgłoszeniowy PES Pobierz Pobierz
Załącznik nr 23 Oświadczenie osoby posiadającej status zagrożonej ubóstwem i wyykluczeniem społecznym Pobierz Pobierz
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij