Aktualności POWES

INFORMACJA O WYNIKACH 1 ETAPU III NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W PROJEKCIE ,,Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”


 

INFORMACJA O WYNIKACH 1 ETAPU

III NABORU  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W PROJEKCIE

,,Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

 

W wyniku dokonanej przez  Komisję  Oceny Projektów oceny wniosków złożonych w 1 etapie III naboru zostały sporządzone następujące listy rankingowe:

Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania

Lp.

Numer wniosku

Liczba punktów

1.

2/BP-N/J/III Edycja

97,00

2.

3/BP-N/J/III Edycja

96,00

3.

7/BP-N/J/III Edycja

95,50

4.

6/BP-N/J/III Edycja

94,00

5.

5/BP-N/J/III Edycja

94,00

6.

4/BP-N/S/III Edycja

93,00

 

Wnioski ocenione pozytywnie (wnioski te zostaną dołączone do listy rankingowej, która sporządzona zostanie po zakończeniu oceny 2 etapu naboru wniosków)

Lp.

Numer wniosku

Liczba punktów

1

8/BP-N/J/III Edycja

92,50

2

4/BP-N/J/III Edycja

90,00

3

3/BP-N/S/III Edycja

85,00

4

1/BP-N/J/III Edycja

84,00

5

2/BP-N/S/III Edycja

81,50

 

Wnioski ocenione negatywnie

Lp.

Numer wniosku

Liczba punktów

1

1/BP-N/S/III Edycja

88,00

nieotrzymanie wymaganej, minimalnej liczby punktów w kategorii V Biznesplanu

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij