Aktualności POWES

III nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających przedsiębiorstwach społecznych - etap 2


INFORMACJA O TERMINIE 2 ETAPU

III NABORU  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W PROJEKCIE

,,Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

 

Informujemy, że Grupy Inicjatywne, zamierzające  utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, które uczestniczyły w III edycji rekrutacji mogą składać  Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego.

UWAGA:

Niniejszy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego jest drugim z dwóch naborów, zaplanowanych dla Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do projektu w III turze rekrutacji.

Ze względu na dużą liczbę Grup Inicjatywnych, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie w III turze naboru i wydłużony w czasie proces szkoleniowo – doradczy, nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego został podzielony na 2 etapy.

Łącznie,  w wyniku oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowanego złożonych w 1 i 2 etapie naboru, do dofinansowania zostanie zakwalifikowanych 16 wniosków, które osiągnęły największą liczbę punktów.

W wyniku oceny wniosków złożonych w 1 terminie zostaną sporządzone następujące listy rankingowe:

1.    Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania

2.    Wnioski ocenione pozytywnie (wnioski te zostaną dołączone do listy rankingowej, która sporządzona zostanie po zakończeniu oceny 2 etapu naboru wniosków).

3.    Wnioski ocenione negatywnie.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie będą miały identyczne szanse na otrzymanie dofinansowania.

 

Wnioski przyjmowane będą  w biurach projektu w nieprzekraczalnym terminie:

Od 26.04.2018 r. do 11.05.2018 r. od poniedziałku do piątku  w godzinach  9.00 – 14.00

Wnioski wraz z załącznikami składa się osobiście w 2 egzemplarzach/kompletach   w tym jeden oryginał i jedna kopia (dopuszczalne jest złożenie 2 oryginalnych egzemplarzy) trwale zszytych w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD  opisanej nazwą projektu.

Wymagane dokumenty do złożenia: (załączniki w wersji edytowalnej dostępne TUTAJ )

Załącznik 11 - Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego,

Załącznik  11a – Biznesplan,

Załącznik  11b - Harmonogram rzeczowo finansowy,

Załącznik  11c -  Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Załącznik  11d - Informacja o otrzymanej pomocy de minimis,

Załącznik 11 e – Oświadczenie PES przekształcanego w PS,

Załącznik  21 - Oświadczenie VAT.

 

Wnioski oceniane będą na podstawie Kart oceny formalnej i merytorycznej ( Załącznik Nr 13 i  Załącznik Nr 14) zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Projektów (Załącznik nr 12).

 


powrót do listy
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
to spółka non - profit zajmująca się działalnością konsultingową i szkoleniową Działa na terenie południowej Polski, realizując szereg projektów wspierających MŚP, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poszukujące zatrudnienia. Nieprzerwanie na rynku od 1995 r.

Ta strona wykorzystuje cookies, aby dać Ci niesamowite wrażenia.

Zamknij